top of page
Audience and Lecturer_edited.jpg

הרצאות וסדנאות

הנחיית סדנאות תהליכיות, יומיות והעברת הרצאות בנושאי הגשמה אישית ומקצועית, פיתוח תחום תעסוקה וקריירה, מחזון למציאות, הורות וקריירה, התנהלות תעסוקתית בזמן משבר, סדנא למאמנים תעסוקתיים על תהליכי ליווי פרטני בזמן משבר והרצאת הדגל שלי "עד החלום האחרון" שזכתה בתחרות מרצה השנה.

הסדנאות וההרצאות מועברות בחברות, ארגונים ועמותות.

bottom of page